SFS 2018:851 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

SFS2018-851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.