SFS 2018:854 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

SFS2018-854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.