SFS 2018:856 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2018-856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.