SFS 2018:858 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

SFS2018-858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.