SFS 2018:859 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

SFS2018-859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.