SFS 2018:860 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

SFS2018-860.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.