SFS 2018:862 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

SFS2018-862.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.