SFS 2018:863 Förordning om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

SFS2018-863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för

renovering och energieffektivisering i vissa

bostadsområden
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 39 § förordningen (2016:837) om stöd för reno-

vering och energieffektivisering i vissa bostadsområden ska ha följande

lydelse.

39 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till

Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett

överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 28�30 och 32 §§ får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:863

Publicerad

den 15 juni 2018