SFS 2018:864 Förordning om ändring i förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

SFS2018-864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:108) om statsbidrag til

ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2014:108) om statsbidrag till

ideella organisationer inom kulturmiljöområdet ska ha följande lydelse.

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:864

Publicerad

den 15 juni 2018