SFS 2018:865 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

SFS2018-865.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:GCAHTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:GCAHTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:GCAHTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:GCAHTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:HDWNJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GCAHTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KMIJYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:DVMPDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:115) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>f�r utrikesrepresentationen <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 15 � f�rordningen (2014:115) med </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion f�r utrikesrepresentationen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>15 �</b>1 Utlandsmyndigheten ska vara tillg�nglig f�r kontakter med enskilda. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Utlandsmyndighetens �ppettider f�r anpassas till lokala f�rh�llanden n�r </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det g�ller veckans arbetsdagar och helgdagar. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Utlandsmyndigheter med f�rre �n tre uts�nda tj�nstem�n f�r efter beslut </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av Regeringskansliet st�ngas under en begr�nsad tid f�r semester eller </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nsteresa eller av n�gon annan s�dan orsak. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Delegationer vid internationella organisationer f�r efter beslut av </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringskansliet st�ngas under tid n�r organisationens verksamhet ligger </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nere. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en utlandsmyndighet �r st�ngd ska allm�nheten h�nvisas till en annan </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. I 7 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om att myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vidta de �tg�rder i fr�ga om tillg�nglighet som beh�vs f�r att den ska kunna </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppfylla sina skyldigheter gentemot allm�nheten enligt 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tryckfrihetsf�rordningen om r�tten att ta del av allm�nna handlingar. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Lars Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Utrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> �ndringen inneb�r. bl.a. att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:865</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:115) med instruktion

f�r utrikesrepresentationen
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 15 � f�rordningen (2014:115) med

instruktion f�r utrikesrepresentationen ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
15 �
1 Utlandsmyndigheten ska vara tillg�nglig f�r kontakter med enskilda.

Utlandsmyndighetens �ppettider f�r anpassas till lokala f�rh�llanden n�r

det g�ller veckans arbetsdagar och helgdagar.

Utlandsmyndigheter med f�rre �n tre uts�nda tj�nstem�n f�r efter beslut

av Regeringskansliet st�ngas under en begr�nsad tid f�r semester eller

tj�nsteresa eller av n�gon annan s�dan orsak.

Delegationer vid internationella organisationer f�r efter beslut av

Regeringskansliet st�ngas under tid n�r organisationens verksamhet ligger

nere.

N�r en utlandsmyndighet �r st�ngd ska allm�nheten h�nvisas till en annan

utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. I 7 � andra stycket

f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om att myndigheten ska

vidta de �tg�rder i fr�ga om tillg�nglighet som beh�vs f�r att den ska kunna

uppfylla sina skyldigheter gentemot allm�nheten enligt 2 kap.

tryckfrihetsf�rordningen om r�tten att ta del av allm�nna handlingar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

1

�ndringen inneb�r. bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2018:865

Publicerad

den 15 juni 2018

;