SFS 2018:866 Förordning om ändring i förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

SFS2018-866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:139) om statligt stöd till

til handahållare av grundläggande betaltjänster
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2014:139) om statligt stöd till

tillhandahållare av grundläggande betaltjänster ska ha följande lydelse.

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:866

Publicerad

den 15 juni 2018