SFS 2018:869 Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

SFS2018-869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s

direktstöd för jordbrukare
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2014:1101) om EU:s direkt-

stöd för jordbrukare ska ha följande lydelse.

43 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:869

Publicerad

den 15 juni 2018