SFS 2018:870 Förordning om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

SFS2018-870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:LTJCZX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:IRVKJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:IRVKJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:IRVKJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:IRVKJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:HDZKSK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:LTJCZX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:HDZKSK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:21px;line-height:39px;font-family:IRVKJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:1374) om f�rvaltning av </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>fonden f�r europeiskt bist�nd till dem som har det s�mst </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>st�llt <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 36 � f�rordningen (2014:1374) om f�rvaltning av </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fonden f�r europeiskt bist�nd till dem som har det s�mst st�llt ska ha </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>36 �</b> I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 11, 31 </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 34 �� f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Lars Hedengran </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:870 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:1374) om f�rvaltning av

fonden f�r europeiskt bist�nd till dem som har det s�mst

st�llt
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 36 � f�rordningen (2014:1374) om f�rvaltning av

fonden f�r europeiskt bist�nd till dem som har det s�mst st�llt ska ha

f�ljande lydelse.

36 � I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verkla-

gande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 11, 31

och 34 �� f�r dock inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:870

Publicerad

den 15 juni 2018

;