SFS 2018:872 Förordning om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

SFS2018-872.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg

til hör Rhensjöfarten
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör

Rhensjöfarten ska ha följande lydelse.

4 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:872

Publicerad

den 15 juni 2018