SFS 2018:879 Förordning om ändring i förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SFS2018-879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:198) med

kompletterande bestämmelser til EU:s förordning om

skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2015:198) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

ska ha följande lydelse.

5 § I 3 § första stycket lagen (2015:197) med kompletterande bestäm-

melser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor finns

bestämmelser om behörig domstol för överklagande av åklagarens beslut.

I 43�47 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns ytterligare bestämmelser

om överklagande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:879

Publicerad

den 15 juni 2018