SFS 2018:879 Förordning om ändring i förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SFS2018-879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:SBZPJY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:OVBRFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:OVBRFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:OVBRFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:OVBRFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:WXWHPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:SBZPJY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:WXWHPF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:21px;line-height:39px;font-family:OVBRFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:198) med </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kompletterande best�mmelser til EU:s f�rordning om </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>skydds�tg�rder i civilr�ttsliga fr�gor <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2015:198) med kompletterande </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser till EU:s f�rordning om skydds�tg�rder i civilr�ttsliga fr�gor </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b> I 3 � f�rsta stycket lagen (2015:197) med kompletterande best�m-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">melser till EU:s f�rordning om skydds�tg�rder i civilr�ttsliga fr�gor finns </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser om beh�rig domstol f�r �verklagande av �klagarens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 4347 �� f�rvaltningslagen (2017:900) finns ytterligare best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om �verklagande. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Ulf Wallentheim </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2018:879 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:198) med

kompletterande best�mmelser til EU:s f�rordning om

skydds�tg�rder i civilr�ttsliga fr�gor
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2015:198) med kompletterande

best�mmelser till EU:s f�rordning om skydds�tg�rder i civilr�ttsliga fr�gor

ska ha f�ljande lydelse.

5 � I 3 � f�rsta stycket lagen (2015:197) med kompletterande best�m-

melser till EU:s f�rordning om skydds�tg�rder i civilr�ttsliga fr�gor finns

best�mmelser om beh�rig domstol f�r �verklagande av �klagarens beslut.

I 4347 �� f�rvaltningslagen (2017:900) finns ytterligare best�mmelser

om �verklagande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:879

Publicerad

den 15 juni 2018

;