SFS 2018:879 Förordning om ändring i förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SFS2018-879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.