SFS 2018:880 Förordning om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

SFS2018-880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till

forskning och utveckling samt innovation
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2015:208) om statligt stöd till

forskning och utveckling samt innovation ska ha följande lydelse.

25 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19,

20 och 24 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:880

Publicerad

den 15 juni 2018