SFS 2018:886 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2018-886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 50 § förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

1 kap.
50 §
Länsstyrelsernas beslut om stöd enligt 8–10 kap. får överklagas till

Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i

ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap.

28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av

stöd enligt 19–23 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:886

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 50 § förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

1 kap.
50 §
Länsstyrelsernas beslut om stöd enligt 8–10 kap. får överklagas till

Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i

ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap.

28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av

stöd enligt 19–23 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:886

Publicerad

den 15 juni 2018