SFS 2018:888 Förordning om ändring i förordningen (2015:500) om resebidrag

SFS2018-888.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:500) om resebidrag
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2015:500) om resebidrag ska

ha följande lydelse.

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

omprövning av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2018:888

Publicerad

den 15 juni 2018