SFS 2018:890 Förordning om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

SFS2018-890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag til

särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa

nyanlända invandrare
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2015:521) om statsbidrag till

särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända

invandrare ska ha följande lydelse.

11 § Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut, och

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:890

Publicerad

den 15 juni 2018