SFS 2018:893 Förordning om ändring i förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet

SFS2018-893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:10) om förvaltning av

fonden för inre säkerhet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2016:10) om förvaltning av

fonden för inre säkerhet ska ha följande lydelse.

33 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10,

28 och 31 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sofie Lindblom

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:893

Publicerad

den 15 juni 2018