SFS 2018:894 Förordning om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

SFS2018-894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för

glasögon till vissa barn och unga
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:36) om bidrag för

glasögon till vissa barn och unga

dels att 2 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:894

Publicerad

den 15 juni 2018