SFS 2018:895 Förordning om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

SFS2018-895.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och

vattenskotrar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och

vattenskotrar ska ha följande lydelse.

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Transport-

styrelsens beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § får

dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:895

Publicerad

den 15 juni 2018