SFS 2018:897 Förordning om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

SFS2018-897.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2016:187) om ekodesign ska

ha följande lydelse.

5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:897

Publicerad

den 15 juni 2018