SFS 2018:900 Förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

SFS2018-900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag til

arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat

rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2014:67) om bidrag till

arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i

arbete1 ska ha följande lydelse.

22 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om

utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:95.

SFS 2018:900

Publicerad

den 15 juni 2018