SFS 2018:901 Förordning om ändring i förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

SFS2018-901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:448) om stöd för

strategisk användning av spetsteknik för hållbar

stadsutveckling
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2016:448) om stöd för

strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling ska ha

följande lydelse.

19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12

och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:901

Publicerad

den 15 juni 2018