SFS 2018:902 Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

SFS2018-902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2016:836) om elbusspremie1

ska ha följande lydelse.

18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14

och 14 a §§ om att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2017:1341.

SFS 2018:902

Publicerad

den 15 juni 2018