SFS 2018:903 Förordning om ändring i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

SFS2018-903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:848) om statligt stöd för

att anordna och til handahålla bostäder för äldre

personer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2016:848) om statligt stöd för

att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer ska ha följande

lydelse.

20 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till

Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett

överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 15 § eller 17 § får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2018:903

Publicerad

den 15 juni 2018