SFS 2018:904 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

SFS2018-904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:881) om statligt

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för

studerande
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2016:881) om statligt investe-

ringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska ha följande ly-

delse.

27 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-

verket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i över-

klagade ärenden enligt 17, 20 och 26 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:904

Publicerad

den 15 juni 2018