SFS 2018:905 Förordning om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

SFS2018-905.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag til

lagring av egenproducerad elenergi
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2016:899) om bidrag till

lagring av egenproducerad elenergi ska ha följande lydelse.

17 § Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energi-

myndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd enligt 12 § får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:905

Publicerad

den 15 juni 2018

;