SFS 2018:907 Förordning om ändring i förordningen (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

SFS2018-907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1044) om arbetstid vid

inlandssjöfart
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2016:1044) om arbetstid vid

inlandssjöfart ska ha följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:907

Publicerad

den 15 juni 2018