SFS 2018:908 Förordning om ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

SFS2018-908.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för

kostnader i samband med vissa identitetskontrol er vid

transporter som utförs med buss, tåg eller passagerar-

fartyg till Sverige från en annan stat
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2016:1264) om ersättning för

kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som

utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat ska

ha följande lydelse.

11 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:908

Publicerad

den 15 juni 2018