SFS 2018:910 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

SFS2018-910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag til

allmänna samlingslokaler
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler ska ha följande lydelse.

26 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:910

Publicerad

den 15 juni 2018