SFS 2018:911 Förordning om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

SFS2018-911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 10 § hälso- och sjukvårdsförordningen

(2017:80) ska ha följande lydelse.

5 kap.
10 §
Sakkunniga ska samråda med varandra och utan onödigt dröjsmål

lämna sina anställningsförslag.

I fråga om de sakkunnigas beslut tillämpas bestämmelserna i 29 och 30 §§

förvaltningslagen (2017:900) om omröstning och om reservation och

avvikande mening.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:911

Publicerad

den 15 juni 2018

;