SFS 2018:912 Förordning om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

SFS2018-912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag til

företagshälsovården för köp av medicinsk service
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2017:117) om bidrag till

företagshälsovården för köp av medicinsk service ska ha följande lydelse.

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetal-

ning av bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2018:912

Publicerad

den 15 juni 2018