SFS 2018:913 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

SFS2018-913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2017:193) om statlig ersätt-

ning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

25 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 3 a och 14 §§ får

dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2018:482.

SFS 2018:913

Publicerad

den 15 juni 2018