SFS 2018:914 Förordning om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

SFS2018-914.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till

forskning och utveckling samt innovation inom miljö,

areella näringar och samhäl sbyggande
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2017:195) om stöd till

forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och

samhällsbyggande ska ha följande lydelse.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och

15 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:914

Publicerad

den 15 juni 2018