SFS 2018:916 Förordning om ändring i förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon

SFS2018-916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:309) om

försöksverksamhet med självkörande fordon
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2017:309) om försöksverk-

samhet med självkörande fordon ska ha följande lydelse.

12 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd

enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:916

Publicerad

den 15 juni 2018