SFS 2018:916 Förordning om ändring i förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon

SFS2018-916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:GXQGGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:DQHOQI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DQHOQI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:DQHOQI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:DQHOQI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:PIJLNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GXQGGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:PIJLNJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:21px;line-height:39px;font-family:DQHOQI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:309) om </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>f�rs�ksverksamhet med sj�lvk�rande fordon <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (2017:309) om f�rs�ksverk-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samhet med sj�lvk�rande fordon ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>12 �</b> I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 4 �, �terkallelse av tillst�nd enligt 8 � och avgift enligt 10 � f�r dock </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:916 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:309) om

f�rs�ksverksamhet med sj�lvk�rande fordon
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (2017:309) om f�rs�ksverk-

samhet med sj�lvk�rande fordon ska ha f�ljande lydelse.

12 � I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-

klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om tillst�nd

enligt 4 �, �terkallelse av tillst�nd enligt 8 � och avgift enligt 10 � f�r dock

inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

SFS 2018:916

Publicerad

den 15 juni 2018

;