SFS 2018:917 Förordning om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2018-917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:504) om internationel t

polisiärt samarbete
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 18 § och 6 kap. 12 § förordningen

(2017:504) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

5 kap.
18 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgifts-

ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt

13 § andra stycket får dock inte överklagas.

6 kap.
12 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgifts-

ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt

8 § andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sofie Lindblom

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:917

Publicerad

den 15 juni 2018