SFS 2018:918 Förordning om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

SFS2018-918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:623) om

försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag til

vissa huvudmän
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2017:623) om försöksverk-

samhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän ska ha föl-

jande lydelse.

11 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-

ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 och

6 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:918

Publicerad

den 15 juni 2018

;