SFS 2018:919 Förordning om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

SFS2018-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av

verkliga huvudmän
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5 § förordningen (2017:667) om registrer-

ing av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

5 kap.
5 §
1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 8 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2018:345.

SFS 2018:919

Publicerad

den 15 juni 2018