SFS 2018:920 Förordning om ändring i förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

SFS2018-920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:721) om stöd till

forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade

områden
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2017:721) om stöd till forsk-

nings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden ska ha följande

lydelse.

15 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 §

andra meningen, 10 och 11 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte över-

klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:920

Publicerad

den 15 juni 2018