SFS 2018:921 Förordning om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

SFS2018-921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag til

telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena

alkohol, tobak och spel om pengar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2017:811) om statsbidrag till

telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och

spel om pengar ska ha följande lydelse.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:921

Publicerad

den 15 juni 2018