SFS 2018:922 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2018-922.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning til

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 kap. 5 § förordningen (2017:819) om ersätt-

ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

11 kap.
5 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen

än beslut enligt 3 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2018:922

Publicerad

den 15 juni 2018