SFS 2018:923 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

SFS2018-923.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:820) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2017:820) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

29 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28 §

om omprövning av beslut enligt 18, 20, 21 och 23 i §§ får dock inte över-

klagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:1172.

SFS 2018:923

Publicerad

den 15 juni 2018

;