SFS 2018:924 Förordning om ändring i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer

SFS2018-924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:871) om

rennäringsdelegationer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2017:871) om rennärings-

delegationer ska ha följande lydelse.

6 § Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra

stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som rennäringsdelegationen

ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för same-

fondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:924

Publicerad

den 15 juni 2018