SFS 2018:924 Förordning om ändring i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer

SFS2018-924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:HRBOEZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:EKSWOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:EKSWOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:EKSWOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:EKSWOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:NZTCLT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HRBOEZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:NZTCLT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:21px;line-height:39px;font-family:EKSWOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:871) om </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>renn�ringsdelegationer <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2017:871) om renn�rings-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">delegationer ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b> Den som vill anm�la avvikande mening enligt 30 � f�rsta eller andra </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket f�rvaltningslagen (2017:900) i en fr�ga som renn�ringsdelegationen </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska pr�va ska g�ra det innan sammantr�det med delegationen avslutas. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid sammantr�den med renn�ringsdelegationen f�r f�retr�dare f�r same-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fondens styrelse n�rvara och yttra sig, men inte delta i besluten. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK BUCHT </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Maria Wetterling </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:924 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:871) om

renn�ringsdelegationer
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2017:871) om renn�rings-

delegationer ska ha f�ljande lydelse.

6 � Den som vill anm�la avvikande mening enligt 30 � f�rsta eller andra

stycket f�rvaltningslagen (2017:900) i en fr�ga som renn�ringsdelegationen

ska pr�va ska g�ra det innan sammantr�det med delegationen avslutas.

Vid sammantr�den med renn�ringsdelegationen f�r f�retr�dare f�r same-

fondens styrelse n�rvara och yttra sig, men inte delta i besluten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(N�ringsdepartementet)

SFS 2018:924

Publicerad

den 15 juni 2018

;