SFS 2018:925 Förordning om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

SFS2018-925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev

för fart genom Suezkanalen
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 § kungörelsen (1954:555) angående mätbrev

för fart genom Suezkanalen ska ha följande lydelse.

7 §1 Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:1173.

SFS 2018:925

Publicerad

den 15 juni 2018