SFS 2018:925 Förordning om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

SFS2018-925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BRDEEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:XLAGAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:XLAGAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:XLAGAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BRDEEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BRDEEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BRDEEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:XLAGAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ITIDLS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BRDEEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ITIDLS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:XLAGAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i kung�relsen (1954:555) ang�ende m�tbrev </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>f�r fart genom Suezkanalen <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 � kung�relsen (1954:555) ang�ende m�tbrev </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r fart genom Suezkanalen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b>1 Transportstyrelsens beslut enligt 2 � f�r �verklagas till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verklagande </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 2008:1173. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:925 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i kung�relsen (1954:555) ang�ende m�tbrev

f�r fart genom Suezkanalen
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 7 � kung�relsen (1954:555) ang�ende m�tbrev

f�r fart genom Suezkanalen ska ha f�ljande lydelse.

7 �1 Transportstyrelsens beslut enligt 2 � f�r �verklagas till regeringen.

I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verklagande

till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:1173.

SFS 2018:925

Publicerad

den 15 juni 2018

;