SFS 2018:926 Förordning om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

SFS2018-926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev

för fart genom Panamakanalen
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § kungörelsen (1954:556) angående mätbrev

för fart genom Panamakanalen ska ha följande lydelse.

6 §1 Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:1174.

SFS 2018:926

Publicerad

den 15 juni 2018

;