SFS 2018:927 Förordning om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

SFS2018-927.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1960:516) med

til ämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 § kungörelsen (1960:516) med tillämpnings-

föreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med

svenska fartyg ska ha följande lydelse.

3 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1069.

SFS 2018:927

Publicerad

den 15 juni 2018