SFS 2018:927 Förordning om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

SFS2018-927.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.