SFS 2018:928 Förordning om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

SFS2018-928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1962:521) om frivil ig

pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (1962:521) om frivillig pen-

sionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

15 §2 En försäkring enligt denna förordning får inte pantsättas eller belånas.

Bestämmelserna i 107 kap. 9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113 kap. 10,

12, 14�17, 19 och 20 §§ socialförsäkringsbalken gäller i tillämpliga delar i

fråga om en försäkring enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1976:1048.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 1976:1048.

2

Senaste lydelse 2013:392. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2018:928

Publicerad

den 15 juni 2018