SFS 2018:929 Förordning om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

SFS2018-929.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för

intrång i fiske till följd av militär verksamhet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § kungörelsen (1964:811) om ersättning för

intrång i fiske till följd av militär verksamhet ska ha följande lydelse.

11 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1048.

SFS 2018:929

Publicerad

den 15 juni 2018